Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

Vinnare av träbyggnadspriset 2019

Precis vid sjön Trummen har GBJ Bygg byggt ett modernt stadskvarter i tre etapper. Kvarteret Geologen är byggt i miljövänliga material och byggt som ett stadskvarter kring en gemensam innergård med plats att umgås i.

Juryns motivering till nomineringen av Geologen:

Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Läs en kunskapsartikel om Geologen.

Geologen

Geologen

Övriga nominerade till träbyggnadspriset 2019

Trä har alltid varit ett självklart material för Arkitektbolaget, dels för att det är ett kulturtraditionellt material i Småland, dels har flera positiva hållbarhetsaspekter. Idag är cirka 50 procent av deras uppdrag inom träbyggnation

Juryns motivering till nomineringen av Arkitektbolaget:

Arkitektbolaget har en utpräglad kompetens och ett uppenbart intresse för att skapa moderna, funktionella träbaserade byggnader och konstruktioner som på ett bra sätt lyfter fram det vackra i träbyggandet. Företagets arbete med att förmedla sin vision och sin kunskap till studenter och andra intresserade gör dem ytterst lämpliga som mottagare av ett pris som ska premiera insatser för att utveckla träbyggandet lokalt och nationellt.

Läs en kunskapsartikel om Arkitektbolaget.

Hur höga hus kan man bygga i trä? Med denna fråga i grunden startade forskningsprojektet ”Höga hus i trä”. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan RISE, Linnéuniversitetet och näringslivet.

Juryns motivering till nomineringen av forskningsprojektet ”Höga hus i trä”:

Efterfrågan från marknaden att bygga allt högre i trä kräver ökade och ihållande insatser i forskningen kring sådana konstruktioner. Projektet ”Höga hus i trä” och dess målsättning att bygga kompetens kring framtidens träbyggande är en viktig del i arbetet att skapa en framtid där höghus i mycket större utsträckning än idag byggs med förnybara material.

Läs en kunskapsartikel om "Höga hus i trä".

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2019 kommer att presenteras den 24 oktober, 2019 – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade och vi publicerar artiklar om de nominerade på Växjö kommuns webbplats. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44 procent. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2019
Politik och demokrati