Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Pressbilder politiker

Här hittar du högupplösta pressbilder på politiker i Växjö kommun, kommunalråd och politikerna i nämndernas presidier, för perioden 2019-2022.

Bilderna är fria att användas av massmedia. Fotografens namn ska alltid anges.

Gör så här för att ladda ner en bild:

  1. Klicka på länken under bilden.
  2. Bilden öppnas nu högupplöst.
  3. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som.  
Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anna Tenje (M)

Anna Tenje (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber

Malin Lauber (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Oliver Rosengren

Oliver Rosengren (M) kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Tomas Thornell

Tomas Thornell (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande

Bo Frank (M) kommunfullmäktiges ordförande och Växjös borgmästare.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Cheryl Jones Fur (MP)

Cheryl Jones Fur (MP) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Rose-Marie Holmqvist (S)

Rose-Marie Holmqvist (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anna Tenje (M)

Anna Tenje (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber

Malin Lauber (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Rickard Karlsson, (L)

Rickard Karlsson (L) ordförande i byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anton Olsson (M)

Anton Olsson (M) 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Tony Lundstedt (S)

Tony Lundstedt (S) 2:e vice ordförande byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anna Tenje (M)

Anna Tenje (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber

Malin Lauber (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Jon Malmqvist (KD)

Jon Malmqvist (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Lena Wibroe (M)

Lena Wibroe (M) 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Otto Lindlöf (S)

Otto Lindlöf (S) 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anders Landin (L)

Anders Landin (L) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Arijeta Reci (S)

Arijeta Reci (S) 1:e vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Oliver Rosengren (M)

Oliver Rosengren (M) kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Ricardo Chavez (KD)

Ricardo Chavez (KD) 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Tomas Thornell (S)

Tomas Thornell (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Ulf Hedin (M)

Ulf Hedin (M) ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Anna Zelvin (KD)

Anna Zelvin (KD) 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Julia Berg (S)

Julia Berg (S) 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Sofia Stynsberg (M)

Sofia Stynsberg (M) ordförande i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Cheryl Jones Fur (MP)

Cheryl Jones Fur (MP) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Martin Edberg (S)

Martin Edberg (S) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Torneus (M) ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Torgny Klasson (L)

Torgny Klasson (L) 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Martina Forsberg (S)

Martina Forsberg (S) 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Benny Johansson (M)

Benny Johansson (M) ordförande i valnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Bengt-Göran Sandell (S)

Bengt Göran Sandell (S) vice ordförande i valnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Sigvard Jakopson (M)

Sigvard Jakopson (M) ordförande i överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Fotograf: Alexander Hall

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Politik och demokrati