Upphandling - köp av varor och tjänster

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)länk till annan webbplats talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker alltså inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens webbplats. En upphandling kan leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Vad är ramavtal?

Ett ramavtal innebär att kommunen förbinder sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss vara eller tjänst av en viss säljare under en given tidsperiod. Ramavtal ska följas, det vill säga inköp ska göras från den säljare som kommunen tecknat ramavtal med. Om ett ramavtal inte följs kan kommunen tvingas betala skadestånd till säljaren.

Inköpssamverkan i Kronoberg

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor och gemensamma upphandlingar genomförs där så är möjligt. De gemensamma upphandlingarna administreras av Växjö men alla kommunerna är delaktiga i upphandlingsprocessen. Varje kommun tecknar sina egna avtal efter genomförd upphandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Jobb och företag