Rekrytering och kompetens

För att Växjö ska fortsätta att växa och utvecklas måste så många som möjligt vara med och bidra - med kunskap, kreativitet och genom att arbeta.

Målet är att via insatser och verktyg hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden till arbete, utbildning och egen försörjning. För att nå dit är det viktigt med samverkan mellan kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden.

Samtidigt har flera företag svårt att rekrytera medarbetare. Brist på rätt kompetens är ett allt större problem. För att matcha de arbetssökande med lediga tjänster finns det möjlighet att ta del av skräddarsydda utbildningar och kompetensutveckling anpassade till just ditt företags behov.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2021
Jobb och företag