Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny ängsmark för pollinerande insekter

Växjö kommun har anlagt en ny ängsmark vid Knutsgård på Teleborg. Genom att ta bort grässvålen och så in fröer av flera olika ängsväxter har vi skapat en miljö där pollinerande insekter ska kunna leva och trivas.

Den nya ängsmarken har anlagts så insekterna ska kunna hitta mat och det ska finnas miljöer där larverna och pupporna kan utvecklas. För att få en variationsrik flora som bommar under lång tid har vi sått in ängsväxter som åkervädd, prästkrage, klöver, blåklocka, tjärblomster samt olika fibblor. Vi har även gjort en sandbädd där vilda bin kan bygga bo.

Ängsväxterna behöver såväl tid som mycket regn för att gro och därför tar det några somrar innan ängen har utvecklat en praktfull blomning.

Bakgrund

De senaste 50 åren har jordbruket förändrats kraftigt och en stor del ängs- och betesmark har vuxit igen. Det har lett till att hundratals pollinerande arter missgynnats så pass att de blivit rödlistade (rödlistan är en lista på arter som av olika anledningar riskerar att utrotas). Därför arbetar Växjö kommun med att gynna de pollinerande insekterna.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet.

En stor öppen gräsyta med gles växtlighet som ramas in av stora träd.
Logotyp för LONA (lokala naturvårdssatsningen)
Senast uppdaterad: 19 maj 2023