Goda möjligheter att cykelpendla till jobb och skola

En ny studie som undersökt möjlighet till hållbart resande visar att så många som 78 procent av samtliga Växjö kommuns invånare kan nå sin arbetsplats på 30 minuter eller mindre med cykel. Med elcykel ökar andelen till mer än 80 procent.

Fokuset för undersökningen ligger på hur stor andel av kommuninvånarna som kan ta sig till arbete och skola med hållbara färdmedel under olika tider med utgångspunkt i var de bor.

Studien visar även att
…55 procent kan nå jobb eller skola på 15 minuter med cykel och 65 procent på elcykel. Detta är en stor del av all pendling inom Växjö tätort.
…elcykeln och el-lastcykeln kan ersätta de flesta bilresor inom kommunens tätorter med en restid som är likvärdig den med bil.
…85 procent av lågstadieeleverna och 81 procent av mellanstadieeleverna kan cykla till skolan med ett lämpligt cykelavstånd.
…62 procent av befolkningen skulle kunna pendla med kollektivtrafik till sitt arbete på 30 minuter eller mindre.

- Den här undersökningen visar vilka stora möjligheter det finns att öka andelen hållbart resande. Förutom mindre utsläpp skulle bytet till cykel till och med ge kortare restid för många, menar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M).

Hållbart resande är en viktig del i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Den här studien finansierades av två EU-projekt, SUMBA och CoBiUM och genomfördes av konsulten Ramboll. Resultatet kommer att användas i arbetet med att prioritera de hållbara transporterna enligt den uppdaterade transportplanen.

En sammanfattning av studien
Länk till annan webbplats.
Hela studien finns redovisad i en interaktiv karta Länk till annan webbplats.och där presenteras även uppgifter om Växjöbornas nuvarande resvanor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021