Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Att bygga klimatsmart och kostnadseffektivt i trä

Trä

Den 15 december bjuder vi in dig till ett webbseminarium för att lyssna på Ambrose Dodoo, professor i Byggteknik på Linnéuniversitetet, när han tillsammans med Martin Skoglund, energicontroller på Växjöbostäder, berättar om NERO-projektet och vilka resultat man har nått fram till när man bygger "nära-noll-energi-standard". Anmälan hittar du längst ner på denna sidan.

År 2018 beslutades det att medlemsländerna i EU från år 2019 ska bygga alla sina offentliga byggnader enligt “nära-noll-energi-standard". Ett beslut som baserats på EU´s energieffektiviseringsdirektiv.

Sverige med Växjö Kommun i spetsen var snabba på att ta detta till sig och skapade tillsammans med grannländerna Norge, Finland och Estland det gemensamma projektet NERO. Växjö och Sverige valde att titta närmare på flerbostadshus medan Finland och Estland fokuserat på offentliga lokaler och Norge har utforskat frågor kopplade till användandet av massivträ.

Både ur energisynpunkt, men även avseende livscykelkostnader och klimatpåverkan.

loggor

Om seminariet

Martin Skoglund, Växjöbostäder, och Ambrose Dodoo, LNU, är talarna som kommer att berätta om projektet och vilka resultat man nått fram till. Både ur energisynpunkt, men även avseende livscykelkostnader och klimatpåverkan. Inbjudan den 15 december är nationell och riktar sig till alla som på något sätt arbetar med dessa frågor eller bara är nyfikna på projektet.

Moderator är Jan Johansson, tidigare energiplanerare på Växjö kommun, och Olivia Thim,
affärs- och näringslivsutvecklare inom hållbart byggande på Växjö Kommun.

När: 15 december
Tid: 10.00-11.30
Var: digitalt via Teams. (länk till mötet skickas till din e-post någon dag innan mötet äger rum)
Anmälan: via nedan formulär.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020