Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Växjö kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Agenda 2030-målen antogs av FN 2015 och i Växjö jobbar vi med ett lokalt hållbarhetsprogram sedan hösten 2019

Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Agenda 2030 i Växjö

Växjö kommun fick 2016 bidrag från SIDA för att jobba med FN:s globala utvecklingsmål. Växjö kommun har kommunicerat målen till politiker, chefer, tjänstemän samt näringsliv och allmänhet. Under hösten 2019 antog kommunfullmäktige Växjös hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030 Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 i Sverige och världen

Hur går det för världen att nå de globala målen?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2021
Hållbar utveckling