E-sportsprofil

E-sport erbjuds som programprofil på Teknikums Teknikprogram och El- och energiprogram.

E-sport som programprofilering ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga inom sitt e-sportsutövande och få ett etiskt förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Samtidigt ges de utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån E-sportens specifika villkor. Just nu tar vi emot sena ansökningar till läsåret 18/19, fyll i och skicka in din ansökan omgåendelänk till annan webbplats.

Skolan tillhandahåller en lokal i vilken eleverna kan planera, utöva och utvärdera sin idrott. De undervisas av idrottslärare, och har dessutom tillgång till en coach med specialkunskaper som dels kan undervisa teoretiskt och praktiskt, men som också kan följa upp elevernas utveckling i E-sporten.

Antagna elever får ett utökat gymnasieprogram, dvs. de läser 200 poäng utöver ordinarie utbildning på 2500 poäng.

Kurser

De kurser som ingår på profilen är:

 • Kurskod: IDRIDO01 - Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p (Utökat)
 • Kurskod: TRNTRN01 - Träningslära 1, 100p (Utökat)

Poängen läses som utökat program, vilket gör att eleverna sammanlagt läser 2 700 poäng under sin gymnasietid.

Träningstid kommer att vara schemalagd och kombineras med fysisk och mental träning i stor omfattning.

E-sport är en koncentrationssport och i dessa är en tydlig framgångsfaktor att hålla sig i ett gott fysiskt skick. Vi jobbar därför mycket med individens fysiska status. Med goda teoretiska grunder och en varierad, allsidig träning,hjälper vi individen att skapa goda förutsättningar för ett kvalitativt motionerande, som man kan förvänta sig bidrar till ökad prestation i E-sportandet. Utöver detta berör vi ergonomiska aspekter såväl som avslappning, stresshantering och målbildsträning.

Antagning till programprofilen E-sport sker genom ett särskilt antagningsförfarande. Det finns möjlighet att välja till profilen på El- och energiprogrammet (inriktningen dator och kommunikationsteknik) och på Teknikprogrammet.

Viktigt att tänka på är att detta är en elitidrottssatsning, som går parallellt med studier på mycket krävande program. De ordinarie studierna kommer i alla lägen att komma i första hand, och i de fall studierna inte går enligt studieplanen kommer man efter särskild prövning att få lämna e-sportsiriktningen. Därför ber vi dig som är intresserad att tänka över noga om en e-sportssatsning parallellt med studierna är något för dig. Eller för att tala klarspråk: Du som spelar mycket, men inte lägger ner så mycket energi på dina studier, bör inte välja att gå e-sportsprofilen.

I samarbete med Svenska E-sportföreningen

Ansökan

Om du söker in till Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammets datainriktning i det ordinarie systemet för ansökan till gymnasieskolan kan du söka till e-sportsprofilen. Sista ordinarie ansökningsdatum var 28 februari. Vi behandlar sena ansökningar i mån av plats, så skicka in ditt ansökningsformulär omgåendelänk till annan webbplats.

Kontakt

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun, utbildningsförvaltningen
  Teknikum
  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2018
Teknikum