Student 2020 på Teknikum

Vi har fått klartecken från huvudmannen att anordna studentutspring på Teknikum på den sedan tidigare inplanerade onsdagen 10 juni.

Utspringet kommer genomföras klassvis med ca 1 timmes mellanrum och tiderna kommer fördelas jämnt över hela dagen. Respektive klass kommer få riktlinjerna för Student 2020 skickad till sig via mail om vilka tider som gäller för just dem. Ingången vid matsalen kommer att användas.

Det är varje elevs ansvar att lämna skolområdet omedelbart efter utspringet på ett säkert sätt, för att lämna plats för nästa klass.

Begränsat med publik är tillåtet, max två personer per elev. Dessa ska föranmälas enligt instruktioner som förmedlas till eleverna. Ringar kommer att ritas upp på parkeringen där varje anhöriggrupp tilldelas en ring per elev.

Inga övriga större samlingar, ceremonier eller parader kommer att tillåtas. För andra klasser än avgångsklasser sker ingen officiell avslutning i samband med att läsåret slutar utan respektive mentorer kommer meddela sina klasser hur man avslutar terminen.

Om smittläget i regionen/kommunen förvärras kan ovanstående upphöra att gälla med kort varsel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020