Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-04-17

Anslås: 2018-04-10

Nedtages: 2018-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27

Anslås: 2018-04-09

Nedtages: 2018-05-02

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-04-10

Anslås: 2018-04-11

Nedtages: 2018-05-03

Kommunstyrelsen 2018-04-03

Anslås: 2018-04-11

Nedtages: 2018-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03

Anslås: 2018-04-10

Nedtages: 2018-05-03

Byggnadsnämndens protokoll 2018-03-28

Anslås: 2018-04-06

Nedtages: 2018-04-30

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-04-11

Anslås: 2018-04-17

Nedtages: 2018-05-09

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-28.pdf

Anslås: 2018-04-06

Nedtages: 2018-04-30

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-04-11.pdf

Anslås: 2018-04-18

Nedtages: 2018-05-10

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, 2018-03-21

Anslås: 2018-03-27

Nedtages: 2018-04-20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-27 § 30

Anslås: 2018-03-29

Nedtages: 2018-04-21

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-27

Anslås: 2018-03-29

Nedtages: 2018-04-21

Nämnden för arbete och välfärd 2018-03-28

Anslås: 2018-04-03

Nedtages: 2018-04-25

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-04-11

Anslås: 2018-04-12

Nedtages: 2018-05-09

Arbete och välfärds individutskott 2018-04-17

Anslås: 2018-04-18

Nedtages: 2018-05-11

Anslag om protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-03-14

Anslås: 2018-03-29

Nedtages: 2018-04-20

Protokoll omsorgsnämnden 2018-03-28

Anslås: 2018-04-11

Nedtages: 2018-05-03

Protokoll 28 mars 2018

Anslås: 2018-04-10

Nedtages: 2018-05-20

Protokoll 12 april 2018

Anslås: 2018-04-17

Nedtages: 2018-05-09

Protokoll utbildningsnämnden 2018-03-14

Anslås: 2018-03-23

Nedtages: 2018-04-23

Utbildningsnämnden protokoll 2018-04-11

Anslås: 2018-04-13

Nedtages: 2018-05-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Överförmyndarnämnden 2018-04-10

Anslås: 2018-04-13

Nedtages: 2018-05-07

Protokoll sammanträde 2018-04-10

Anslås: 2018-04-17

Nedtages: 2018-05-09

Protokoll sammanträde 2018-03-27

Anslås: 2018-04-17

Nedtages: 2018-05-09

Kungörelse Flyttade cyklar

Anslås: 2018-04-03

Nedtages: 2018-07-03

Kungörelse Flyttade fordon

Anslås: 2018-04-06

Nedtages: 2018-07-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Politik och demokrati