Elevkåren

Teknikums elevkår är organisationen för elever – av elever.

Vi jobbar för att stärka gemenskapen mellan eleverna på skolan och strävar efter att alla elever ska få en roligare och mer givande gymnasietid. Vi anordnar olika aktiviteter, tävlingar eller bara bjuder på något gott för medlemmar i kåren. Vi finns även till för att framföra elevernas åsikter till skolledningen och för att förbättra och påverka skolan ur elevernas perspektiv. Elevkåren är en oberoende organisation som varken påverkas av lärare eller rektorer.

Kårens styrelse består av:

  • Janai Dolcino Gonzalez (TE15a) Ordförande
  • Anton Wikström (TE15c) Eventansvarig
  • Johannes Göthberg (TE15c) Ekonomiansvarig
  • Oscar Cederlund (TE15c) PR-ansvarig
  • Manne Nilsson (TE15a) Sekreterare
  • Efof Persson (EEDAT16a) Medlemsansvarig
  • Johannes Brisendal (TE16c) Utskottsansvarig

Kontakt:

Kåren: elevkarenteknikum@utb.vaxjo.se
Ordförande: janai.dolcinogonzalez@utb.vaxjo.se
Hemsida: https://teknikumelevkar.tumblr.com/länk till annan webbplats

Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete:

Facebook: https://www.facebook.com/Teknikums-Elevkår-159780769568/
länk till annan webbplats
Instagram: https://www.instagram.com/teknikumelevkar/?hl=sv
länk till annan webbplats
Snapchat: teknikumelevkar

Bli medlem

Fyll i blanketten: https://ebas.gymnasiet.sverigeselevkarer.se/signups/index/76länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2017
Förskola och skola